1 μήνα χωρίς τον Δ.Π.Θ.

Ευχαριστούμε
21 Αυγούστου 1983 - ∞