Πρόγραμμα FF.C Lives Ιούνιος-Ιούλιος 2004

Oι FF.C θα εμφανιστούν ζωντανά στις παρακάτω ημερομηνίες:

19 Ιουνίου FFC Γιορτή της μουσικής πλατεία Κλαθμώνος

26 Ιουνίου FFC Γεωπονική σχολή Αθηνών

11 Ιουλίου FFC Γιορτές της γης βλάστη Κοζάνης