Υποχθόνιος - Προδότη ( video clip )

Ψίθυρος, μουστάκι, γούνες, Swag.

Ο Υποχθόνιος του 2013 οπτικοποιεί το κομμάτι Προδότης σε μια διαφορετική εκδοχή απ' αυτή που πρωτοακούσαμε στο AHHF τον Σεπτέμβριο του 2012.

Video Clip